wereld

bij elk dynamisch systeem hoort een wereld waarin de effecten van de handelingen in het systeem plaats vinden. Specifieker is het effect van een {handeling}…

Continue Reading... wereld

werkinstructies

naast mv{actie regel}{s} kan het {actie model} van een {aspect organisatie} een handleiding bevatten voor het uitvoeren van mv{productiehandeling}{en}. Deze worden werkinstructies genoemd.

Continue Reading... werkinstructies

wachtverbinding

een koppeling in een {procesmodel} tussen een x{coördinatie handeling} en een x{coördinatie feit} die aangeeft dat de coördinatie handeling moet wachten totdat de overeenkomstige x{coördinatie…

Continue Reading... wachtverbinding

waardenschaal

een {object klasse} wiens elementen waarden (nummers of booleans) zijn. Een waarde schaal heeft een dimensie (zoals tijd, lengte, massa, temperatuur of geld) en een…

Continue Reading... waardenschaal

geldigheidsaanspraak

bij het uitvoeren van een x{coördinatie handeling} worden drie geldigheidsbeweringen gesteld door de {optreder} en gevalideerd door de {geadresseerde}: de {waarheidsbewering}, de {gerechtigheidsbewering} en de…

Continue Reading... geldigheidsaanspraak

transitie

een wijziging in de {toestand} van de {wereld}. Een toestandsovergang bestaat uit het toevoegen van een {onafhankelijk feit}, mogelijk samen met een aantal mv{afhankelijk feit}{en}.

Continue Reading... transitie

transactiestatus

meest recent uitgevoerde {processtap} in een {transactieproces}.

Continue Reading... transactiestatus

transactieproducttabel

tabel van mv{transactie type}{n} en de bijbehorende mv{product type}{n}.

Continue Reading... transactieproducttabel

transactieprocesdiagram

Continue Reading... transactieprocesdiagram

transactieproces

een opeenvolging van mv{toestandsovergang}{en} in de xrn{coördinatie wereld}{rdinatie we-reld} van een {organisatie}; een transactie proces volgt een pad door het {volledig transactie patroon}.

Continue Reading... transactieproces