waarheidsaanspraak

één van de drie mv{geldigheidsbewering}{en} in een xrn{coördinatie handeling}{rdinatie hande-ling}. De waarheidsbewering impliceert dat de {optreder} weet dat het betreffende {productie feit} bestaat of gemaakt kan worden.

Author: admin