waarachtigheidsaanspraak

één van de drie mv{geldigheidsbewering}{en} in een x{coördinatie handeling}. De oprechtheidsbewering impliceert dat de {optreder} oprecht is in het uitvoeren van de handeling.

Author: admin