verrichter

een rol van een mv{actor}{ (rol)} in een mv{transactie}{ (type)}. Een actor (rol) die {bevoegd} is om de uitvoerder (rol) van een transactie (type) te zijn is {verantwoordelijk} voor het uitvoeren van de {productiehandeling} en de bijbehorende xmv{coördinatie handeling}{en} volgens het {transactie patroon}.

Author: admin