verplichting

het aan zijn {intentie} toegewijd zijn van de {optreder} van een x{coördinatie handeling}. Dit brengt met zich mee dat de uitvoerder de morele (en mogelijk wettelijk afgedwongen) verplichting voelt om ervoor te zorgen dan de intentie zal worden bereikt.

Author: admin