verklaard feittype

een {feit type} dat verklaard is deel uit te maken van het {feiten model} van een {aspect organisatie}. [zie {afgeleid feit type}]

Author: admin