transactiepatroon

een patroon van mv{processtap}{pen} door twee mv{actor rol}{len} om een {product} te cre\”{e}ren. het basis transactie patroon bestaat uit de processtappen aanvragen, beloven, verklaren en accepteren (nb: tussen de beloven en verklaren handeling wordt de {productiehandeling} uitgevoerd; het zit  onmiddelijk en onvoorwaardelijk voor de verklaren handeling). Het standaard transactie patroon heeft daarbij nog de processtappen weigeren, ophouden, verwerpen en stoppen. Het complete transactie patroon  bestaat uit het standaard transactie patroon en de vier rn{intrekkingspatroon}{intrekkingspatronen}.

Author: admin