toestandsaanblik

er zijn twee beelden van een {wereld} mogelijk: een toestandsbeeld en een {procesbeeld}. In het toestandsbeeld is men geïntresseerd in alle mogelijke mv{toestand}{en} van de beschouwde wereld.

Author: admin