toestand

op elk {tijdstip} is een {wereld} in een toestand, gedefinieerd door een verzameling mv{feit}{en} die tot dan toe gecre\”{e}erd zijn.

Author: admin