tijdstip

een lineaire tijdslijn wordt verondersteld. Gebeurtenissen vinden direct plaats; ze hebben geen tijdsduur. De eenheid van tijd om tijdswaarden te meten of aan te geven zijn per definitie tijdsintervallen. Tijdsintervallen kunnen wel oneindig klein zijn. Ze kunnen vrij gekozen worden, afhankelijk van de precisie van aangeven of meten. Voorbeelden: een week, een dag, een uur, een minuut, een seconde, etc. Gebeurtenissen die plaats vinden in hetzelfde tijds interval worden beschouwd tegelijkertijd te zijn gebeurd.

Author: admin