responsdeel

het deel van een {actie regel} dat aangeeft welke mv{handeling}{en} er uitgevoerd mogen worden als reactie op het {agendapunt}.

Author: admin