productiewereld

een van de twee mv{wereld}{en} waarin de mv{actor}{en} in een {organisatie} mv{toestandsovergang}{en} veroorzaken. De toestand van de productie wereld is een verzameling van (onafhankelijke) {productie feit}{en} en mv{afhankelijk feit}{en}.

Author: admin