performa

term die verwijst naar de {competentie} van een subject om xmv{coördinatie handeling}{en} op het {performa niveau} alsmede rn{origineel}{originele} mv{productiehandeling}{en} uit te voeren.

Author: admin