ontologisch model

een conceptueel model van de {constructie} van een {systeem} dat volledig onafhankelijk is van zijn (technische) {implementatie}.

Author: admin