objectklasse

extensie van een {feit type}, in het bijzonder een unair feit type.

Author: admin