juistheidsaanspraak

één van de drie mv{geldigheidsbewering}{en} in een x{coördinatie handeling}. De gerechtigheidsbewerking impliceert dat de {optreder} de juiste {gezag} heeft om de handeling uit te voeren.

Author: admin