interstrictie

het passief wederzijds beinvloeden van mv{actor}{en} door het in acht nemen van de status van de x{coördinatie wereld} en/of de {productie wereld} van een organisatie tijdens xmv{coördinatie handeling}{en} of mv{productiehandeling}{en}.

Author: admin