informa

term die verwijst naar de {competentie} van een subject om xmv{coördinatie handeling}{en} op het {informa niveau} alsmede rn{informationeel}{informationele} mv{productiehandeling}{en} uit te voeren.

Author: admin