herroepingspatroon

een patroon van mv{processtap}{pen} waardoor één van de stappen in het {basis transactie patroon} herroepen wordt.

Author: admin