essentieel model

de essentie (of het essenti\”{e}le model) van een {onderneming} is gedefinieerd als het {ontologische model} van zijn {B-organisatie}.

Author: admin