enterprise bestuur

de mv{onderneming}{sfunctie} die veranderingen in de onderneming bedenkt, start en stuurt. Deze veranderingen worden doorgevoerd middels {enterprise ontwerp}.

Author: admin