elementaire actorrol

het {gezag} om de mv{uitvoerder}{ rol} van een {transactie type} te vervullen. Een subject die een elementaire actor rol vervuld wordt verondersteld gekozen te zijn op basis van zijn/haar {competentie} en het toegekende gezag uit te voeren op een mv{verantwoordelijk}{e} manier.

Author: admin