eigenschaptype

een speciaal binair {feit type}, namelijk een puur wiskundige afbeelding van een {object klasse}, het domein, naar een andere object klasse, het interval.

Author: admin