coördinatiewereld

een van de twee mv{wereld}{en} waarin de mv{actor}{en} in een {organisatie} mv{toestandsovergang}{en} veroorzaken. De toestand van de coördinatie wereld is een verzameling van xmv{coördinatie feit}{en}.

Author: admin