constructiemodel

één van de vier deelmodellen van het {ontologische model} van een {aspect organisatie}. Het bevat de identieke mv{transactie type}{n} en mv{actor rol}{len} alsmede de {initiatorkoppeling}, de {uitvoerings koppeling} en de tussenliggendemv{informatiekoppeling}{en}.

Author: admin