causale verbinding

een verband in het {procesmodel} tussen een x{coördinatie handeling} en een x{coördinatie feit} die aangeeft dat het feit het resultaat is van de handeling (in de gecomprimeerde versie van het procesdiagram zijn de causale verbanden verborgen in de symbolen).

Author: admin