business

de term gebruikt om naar het {functie} perspectief van een {onderneming} te kijken, in het bijzonder de {service} functie zoals die gezien wordt door consumenten. [zie ook {organisatie}]

Author: admin