agendapunt

een {coördinatie gebeurtenis} waarop de {actor} moet reageren. Een agendapunt is een nog-te-doen bericht.

Author: admin