afgeleid feittype

een feit type dat gedefinieerd is op basis van andere (ccmv{verklaard}{ of afgeleidde}{ feit type}{s} in het {feiten model} van een {aspect organisatie}. [zie {verklaard feit type}]

Author: admin