actieregel

een procedurele handleiding voor een {actor rol} om met een {agendapunt} om te gaan. Het bestaat uit drie delen: de {gebeurtenis}, het {beoordelingsdeel} en het {reactie deel}.

Author: admin